I mit tidligere blogindlæg "Kopier andre menneskers succes" beskrev jeg, hvordan man kan kopiere mennesker, der har succes. Nogle af de mennesker jeg selv har kopieret, er gode til at opnå de resultater, de ønsker sig i deres liv. Det har været resultater med personlige mål, økonomiske mål, arbejdsrelaterede mål, men også med mål som de har haft på vegne af den virksomhed, som de arbejdede for.

Én af fællesnævneren for de succesfulde mennesker jeg har arbejdet med siden 1998, der alle har nået de mål de gik efter, er ansvar. Deres evne til at tage ansvar for deres eget liv, handlinger, mål og resultater har været en af de vigtigste ingredienser for at lykkes. Derfor ville det nemmeste selvfølgelig være at sige: "Tag ansvaret for dog eget liv og du vil lykkes", men så sort/hvid er det selvfølgelig ikke altid. Der er nemlig en lang række forklaringer på, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør og det er ofte der, at svaret kan findes på, hvorfor det ikke altid lykkes at få succes med det man gør, selv om viljen er til stede.

Fem måder at tage ansvar på
I dette og de kommende blogindlæg vil jeg beskrive fem måder at tage ansvar på. Fremstillingen af dem kan opfattes af nogle mennesker som om, at det kun er muligt at gøre det ene eller det andet - men så sort/hvid er det selvfølgelig ikke ment.

Den måde vi mennesker tager ansvar på et meget individuel, og det kan variere, alt efter hvor vi er i vores liv, og hvilke rammer vi befinder os i. Et barn på tre år vil derfor ofte tage mindre ansvar end en voksen, ligesom det ansvar du måske selv tager på dit arbejde kan være noget mindre end det ansvar, du tager, når du kommer hjem. Det er altså forskelligt hvor og hvornår vi undgår at tage ansvar, ligesom det er forskelligt fra person til person, hvor meget ansvar man er vant til at tage. De fem ansvarskategorier skal derfor ses som en beskrivelse af en adfærd, der varierer fra situation til situation. Disse kategorier er:

- Mennesker som ikke tager ansvar
- Mennesker som tager ansvar for andre end sig selv
- Mennesker som tager noget ansvar
- Mennesker som tager ansvar for sig selv
- Mennesker som tager ansvar for sig selv og andre

Mennesker som ikke tager ansvar
Denne type mennesker fortæller ofte at livet er hårdt og måske ligefrem uretfærdigt, fordi de ikke selv føler, at de har indflydelse på deres eget liv. De tror, at det er andre menneskers skyld, at de har det, som de har, og at det er på grund af ydre omstændigheder som f.eks. økonomi, det offentlige system, regler, love, deres chef eller deres familie, at de har det, som de har. Det typiske eksempel er de mennesker, som undgår at handle på eget initiativ, men som venter på, at de bliver sat i gang af andre mennesker, som også gerne må fortælle, hvordan arbejdet skal udføres. Derved undgår mennesker uden ansvarsfølelse at skulle tage ansvar for deres eget liv, hvilket selvfølgelig kan være en fordel, hvis noget går galt. Går det først galt, er der nemlig altid en, der kan holdes ansvarlig for ”fejlen” og da det ikke er personen selv, som har bestemt hvad og hvordan, opgaven skal udføres, kan skyldes altid lægges over på andre. Ulempen ved at leve et liv uden selv at tage ansvar er, at man er afhængig af andre mennesker og ydre omstændigheder, hvis man vil opnå succes med det, man gør.

Mennesker som tager ansvar for andre end sig selv
Du kender sandsynligvis den type af mennesker, som altid sørger for at andre har det godt. Dem som ustandseligt sikrer sig, at andres behov bliver opfyldt og som stille og roligt bliver ét med væggen, fordi de ikke selv mener, de er vigtige eller noget værd. De er som regel gode til at ”please” andre, fordi de ofte har kørt dette mønster igennem en stor del af deres liv. Ulempen ved at leve på denne måde er, at de langsomt men sikkert ødelægger sig selv og derved den respekt deres omgivelser har for dem.

Ved at undgå at tage ansvaret for deres eget liv, kan de holde sig selv fastlåst i en offerrolle, der er svær at slippe ud af, fordi de ikke selv mener, de har nogen indflydelse på den. Sådanne mennesker vil ofte være gode ”skydeskiver” for de mange mennesker, der kan have svært ved at respektere et menneske, som ikke respekterer sig selv.

Mennesker som tager noget ansvar
De mennesker som ligger i denne kategori, er ofte personer, som har indset, at der er nogle ting, de kan ændre og få indflydelse på i deres liv. De ved, at de selv må gøre noget for at få et andet resultat, hvis de befinder sig i en uønsket situation Dette gælder for nogle områder af deres liv men ikke dem alle. Det typiske eksempel er de personer, som tager ansvaret for de resultater, de får på arbejdet. De tager ansvaret for opdragelse af deres børn, deres økonomi, deres helbred, krop og mange af de resultater de opnår i deres liv. Nogle af de områder i deres liv, hvor de undgår at tage ansvar, kan være den måde de handler på, deres følelser, den indvirkning de mener andre mennesker har på dem eller den betydning vejret kan have på deres humør. Hvis personen tager ansvar for nogle områder af sit liv, vil det oftest kunne høres ved at lytte efter ord som: ”Der er nogle ting, man bare ikke kan lave om på”, eller ”Det er ikke alt, man selv kan få indflydelse på.”

Fordelen ved at tage ansvar for nogle områder af sit liv er, at man kan ”nøjes” med at tage ansvar for de ting, der er lette at påvirke. Ulempen er, at man ikke selv føler, at man kan påvirke sig selv, sine følelser og sin adfærd, hvilket kan sætte nogle begrænsninger for, hvad der er muligt. Langt de fleste mennesker er gode til at tage ansvar for nogle områder af deres liv og til at undlade at gøre det indenfor andre områder af deres liv.

Mennesker som tager ansvar for sig selv
Under denne kategori hører de mennesker, som tager det fulde ansvar for deres liv. Det gælder både deres følelsesmæssige reaktioner, tanker, handlinger og de resultater de skaber ud fra det menneske, de vælger at være. Det gælder indenfor alle områder af deres liv. Både kommunikationsmæssigt, arbejdsmæssigt og privat. De ved, at hvis de skal forandre noget eller nå nogle mål, er det op til dem selv at gøre noget ved det. De ved hvad de vil og er ofte meget målrettede.

Ansvaret for alt hvad de gør, siger, når eller undgår at nå ligger hos dem selv. Skal noget forandres, må de selv forandre det ligesom de tror på, at de selv kan være med til at påvirke deres omgivelser og de mennesker, som kan have indflydelse på, om de selv når det de gerne vil nå i deres liv. De ved, at de har ansvaret for deres eget liv og endnu vigtigere: At andre mennesker har ansvaret for deres liv og at man ikke kan hjælpe mennesker, som ikke vil hjælpes.

Fordelen ved at tage ansvar på den måde er, at det kun er en selv, der har indflydelse på, hvad man kan opnå af positive resultater i sit liv, fordi man selv må skabe de muligheder, der skal til for at lykkes. Ulempen ved at tage ansvar for sit eget liv er den, at uanset om der bliver skabt gode eller dårlige resultater, så er der kun én person, der står til ansvar for det og det er personen selv.

Mennesker som tager ansvar for sig selv og andre
Denne gruppe af mennesker, er dem, som ikke bare tager ansvaret for deres eget liv, men som også tager ansvaret for nogle af de personer, de har i deres omgangskreds. De ved, at de selv har ansvaret for nogle områder af deres liv og derfor opdager de nemt, hvis andre mennesker er uansvarlige. Derfor vil personer, som tager for meget ansvar ikke bare tage ansvaret for deres egne handlinger, men også for f.eks. deres børn, ægtefælle, forældre eller kollegaer. Dermed er de med til at bekræfte de mennesker, som er uden ansvar i, at de ikke selv behøver at tage ansvaret for deres eget liv.

Ulempen ved at leve på denne måde er, at man nemt kan blive syndebuk for andre, hvis man tager en beslutning, der viser sig at være forkert. I de situationer er der nemlig kun én, som kan drages til ansvar og den er den, som tog beslutningen. Mange mennesker, der tager for meget ansvar, er altså ofte gode til at tage ansvar for alt andet end deres egne følelser, idet de kan opleves som værende svære at få indflydelse på.

For et par år siden var jeg sammen med en række ledere i en større dansk virksomhed, som sad og diskuterede, hvor meget ansvar de hver især mente, at de burde tage overfor deres medarbejdere. En af dem kiggede smilende på sine kollegaer med et glimt i øjet og sagde: "Hvis der er noget, som livet har lært mig, så er det, at ansvar er den ting, som de fleste mennesker med glæde giver videre til andre". Hvor vidt dette er sandt eller ej ved jeg ikke, men det mønster jeg kan se, når jeg arbejder med udvikling af chefer, ledere og medarbejdere i det danske erhvervsliv er, at når nogen tør tage ansvaret, er det lettere at nå de mål, som virksomheden har sat sig.

Det samme gør sig gældende for de succesfulde mennesker, jeg har haft fornøjelsen af at være sammen med igennem de sidste 15+ år. Ansvaret er en stor del af det at nå sine mål. At turde tage ansvaret for sit eget liv, arbejdssituation, økonomi og familie vil kræve noget af de fleste af os. Resultaterne af at gøre det er mangfoldige, ligesom nederlagene ved ikke at gøre det.

Til toppen